تهیه و دفاع طرح های توجیهی فنی و اقتصادی

فولاد تجهیز آران


تهیه و دفاع طرح های توجیهی فنی و اقتصادیاولین گام در اجرای هر پروژه بررسی توجیه پذیری و اقتصادی بودن آن است، این موضوع در پروژه های صنعت مادر مانند فولاد و سایر فلزات استراتژیک به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. شرکت فولاد تجهیز آران  بارائه این خدمات به سرمایه گذارن در انتخاب صحیح کمک می نماید. 

کلیه مراحلی که برای تهیه و دفاع از طرح های توجیهی صورت می کیرد به شرح زیر است:


-  جمع آوری اطلاعات و انجام تحقیقات بازار در خصوص محصول موردنظر شامل میزان مصرف، میزان تولید، رقبا و بازارهای احتمالی

- بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در خصوص محصول مورد نظر

- انجام مطالعات تکنولوژی و انتخاب نوع خطوط و تجهیزات آن ها به منظور دستیابی به محصول مورد نظر با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت

- آماده سازی طرح توجیهی قابل ارائه به بانک در صورت نیاز

- همکاری و مشاوره در زمینه آماده سازی منشور پروژه


نمونه ای  از پروژه ها

تهیه طرح توجیه فنی در خصوص خط نورد سرد شرکت صدرا پروفیل تهران

تهیه طرح توجیه فنی در خصوص خط لوله و پروفیل شرکت کیان معدن