شرکت Maker

فولاد تجهیز آرانشرکت MAKER:
این شرکت که در سال 2000 تاسیس گردید، در زمینه طراحی و ساخت خطوط تولید ورق های فولادی گالوانیزه، یکی از بهترین و مهم ترین شرکت های کشور چین می باشد.
شرکت فولاد تجهیز آران سابقه همکاری موفق با این شرکت را در پروژه های مربوط به خطوط پوشش دهی ورق فولادی دارد.