طراحی فرآیند و انتخاب تکنولوژی خطوط فولادی و سایر فلزات

فولاد تجهیز آران


طراحی فرآیند و انتخاب تکنولوژی خطوط فولادی و سایز فلزات


طراحی فرآیند گام بسیار مهمی است که لازم است در هر پروژه  فولادی  پس از طرح توجیهی صورت پذیرد.

 در این گام با توجه به نیاز واقعی و همچنین محدودیت های موجود (محیط زیستی، قوانین، در دسترس بودن انرژی و زمین) با رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذار، با نگاهی به توسعه احتمالی آتی فرآیند انتخاب می گردد.

خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح ذیل می باشد:


-توسعه و تهیه رنج محصولات و سبد محصول و محاسبه ظرفیت خط

-تحقیق و انتخاب تکنولوژی تجهیزات خط و تجهیزات مورد نیاز

-توسعه جانمایی خطوط کارخانه شامل جانمایی انبار محصولات، انبار نیمه ساخته و میانی، جانمایی تأسیسات اصلی، گردش مواد، محاسبه تعداد، ظرفیت و کلاس جرثقیل های مورد نیاز و ...

-تهیه مشخصات فنی و نهایی تجهیزات بر اساس موارد ذکر شده در بالا


نمونه ای از پروژه ها

طراحی فرآیند و انتخاب تکنولوژی برای تولید ورقه های ضخیم فولادی برای شرکت فرازپویان دماوند