طراحی تجهیزات و خطوط فولادی و سایر فلزات

 فولاد تجهیز آران


  1.                                                                           

طراحی تجهیزات و خطوط فولادی و سایر فلزات


شرکت فولاد تجهیز آران، با تکیه بر دانش فنی و تجربه بالای پرسنل خود، توانایی طراحی تجهیزات و خطوط فولادی و همچنین خطوط سایر فلزات را دارا بوده و قادر به بومی سازی بسیاری تجهیزات و خطوط فولادی می‌باشد.


مراحلی که برای طراحی تجهیزات صورت می گیرد به شرح زیر است:


-طراحی جانمایی (lay out) خط

-برنامه ریزی برای طراحی پایه‌ای و طراحی تفضیلی تجهیزات

-تهیه نقشه دو بعدی و سه بعدی (assembly) تجهیزات و خطوط

-تهیه نقشه ساخت تجهیزات


نمونه ای از پروژه ها

طراحی تجهیزات و خط آنیل شرکت صدرا پروفیل تهران