مهندسی خرید خطوط و تجهیزات فولادی

فولاد تجهیز آران


مهندسی خریدخطوط و تجهیزات فولادی

تیم خرید مهندسی شرکت فولاد تجهیز آران با تجربه خرید بیش از 20 عدد انواع خطوط تولید فولاد و سایر فلزات دارای تجربه بسیار ارزشمند در این زمینه می باشد.

تمام مراحل مهندسی خرید توسط افراد با تخصص مرتبط و شامل مراحل ذیل صورت می پذیرد:


- تهیه RFQ شامل مشخصات دقیق خطوط مورد نیاز، قیود موجود و کیفیت و مشخصات محصول نهایی مورد نیاز

- شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان خطوط و تجهیزات مورد نیاز

- اخذ پیشنهاد فنی و بازرگانی از تأمین کنندگان تأیید شده

- ارزیابی پیشنهاد فنی و تهیه جداول مقایسه ای

- برگزاری جلسات فنی و بازرگانی با سازندگان تأیید شده

- تهیه متن قرارداد فنی جهت نهایی کردن مشخصات فنی خطوط و دامنه کار تأمین کننده و خریدار

- همکاری در انجام مذاکرات بازرگانی


نمونه ای از پروژه ها

تهیه RFQ برای خرید PLATE MILL برای شرکت فراز پویان دماوند

مهندسی خرید خط نورد سرد رفت و برگشتی 4 غلتکی برای شرکت صدرا پروفیل تهران