بازرسی و تحویل گیری تجهیزات

فولاد تجهیز آران

بازرسی و تحویل گیری تجهیزات


با توجه به تعدد تجهیزات در خطوط فولادی، اطمینان از عملکرد تجهیزات و همچنین انطباق مشخصات فیزیکی و فنی یکی از عوامل بسیار مهم در نصب، راه اندازی و به ظرفیت رساندن خطوط تولید می‌باشد. به منظور اطمینان از عملکرد تجهیزات، بازرسی حین ساخت و تحویل گیری قبل از حمل اهمیت ویژه ای می‌یابد. 

شرکت فولاد تجهیز آران با بهره گیری از پرسنل مجرب، آمادگی ارائه خدمات بازرسی تخصصی حین ساخت، بسته بندی و تصدیق اسناد را دارد.

خدمات بازرسی قابل ارائه توسط شرکت فولاد تجهیز آران به شرح ذیل می‌باشد:


- بازرسی تأمین کنندگان انتخاب شده و بررسی صلاحیت آن‌ها

- بازرسی تجهیزات مکانیکی، هیدرولیکی، برقی و اتوماسیون و صدور تأییدیه برای حمل

- انجام تست‌های عملکردی و تحویل گیری تجهیزات در کارخانه سازنده

- بازرسی بسته بندی تجهیزات و تصدیق صورت بسته بندی در صورت نیاز


نمونه ای از پروژه ها

بازرسی و تحویل گیری خط نورد شرکت صدرا پروفیل تهران

بازرسی و تحویل گیری خط Cladding آلومینیوم و فولاد شرکت یاتاقان بوش ایران

بازرسی و تحویل گیری خط گالوانیزه پیوسته شرکت فولاد بهمن