مهندسی خرید، بهینه سازی، نصب و راه اندازی خط گالوانیزه پیوسته

فولاد تجهیز آران

مهندسی خرید، بهینه سازی، نصب و راه اندازی خط گالوانیزه پیوسته


در این پروژه، شرکت فولاد تجهیز آران، مسئولیت جستجو و یافتن خط مناسب، انتخاب تکنولوژِی و پروسه خط، مهندسی خرید و ارزیابی خطوط موجود، نظارت بر بازکردن تجهیزات و بارگیری آن ها، حمل، تهیه لیست کسری، بهینه سازی خطوط با توجه به نظرات کارفرما، جانمایی خط در کارخانه و نظارت بر نصب را برای خط گالوانیزه پیوسته به ظرفیت 150 هزار تن در سال را به عهده دارد.
علاوه بر موارد مذکور، طراحی فونداسیون خط و ماشین آلات آن نیز بر عهده شرکت فولاد تجهیز آران است.
شرکت فولاد بهمن کارفرمای طرح می باشد.