بهینه سازی، تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز و نصب و راه اندازی خط نوردسرد رفت و برگشتی دست دوم

فولاد تجهیز آران


مهندسی خرید، بهینه سازی، تهیه لیست تجهیزات، نصب و راه اندازی خط دست دوم نورد سرد رفت و برگشتی

برای کاهش ضخامت ورق‌هایی که از طریق نورد گرم تولید و اسید شویی شده اند از فرایند نورد سرد استفاده می‌شود. در واقع در این فرایند کاهش ضخامت با دقت ابعادی بالاتر و تلرانس کمتر همراه است. برای انجام این مهم، استفاده از خطوط نورد رفت و برگشتی راه حل مقرون به صرفه‌ای می باشد که با توجه به ظرفیت تولید، توصیه می‌گردد.

شرکت فولاد تجهیز آران در این پروژه از ابتدای امر یعنی یافتن خطوط با مشخصات مورد نظر کارفرما، همکاری خود را آغاز نمود. پس از یافتن خطوط دست دوم با مشخصات مد نظر کارفرما، بازدید و بازرسی از خطوط به منظور اطمینان از کیفیت و امکان به کارگیری مجدد توسط تیم مهندسی شرکت فولاد تجهیز آران انجام پذیرفت. پس از انجام ارزیابی خط مورد نظر انتخاب و مذاکرات قیمتی به منظور خرید آن با فروشنده آغاز گردید. در ادامه نظارت بر فرآیند بازکردن، بسته بندی و حمل خط به ایران توسط فولاد تجهیز آران صورت پذیرفت.  

پس از حمل خط به ایران نیز، این شرکت در انجام امور مهندسی مربوط به نصب، تهیه نقشه‌ها غیر موجود از مواد مصرفی و مستهلک شونده، جانمایی خط در کارخانه، تهیه لیست مصارف و تجهیزات جانبی مورد نیاز، تهیه لیست و مشخصات فنی اقلام کمبود خط  و ... با کارفرما همکاری نموده و نظارت بر نصب و راه اندازی خط نیز بر عهده این شرکت می‌باشد.

شایان ذکر است این خط از نوع 4 غلتکی تک قفسه‌ای و دارای قابلیت نورد عمیق و نورد پوسته ای ورق می‌باشد.

این پروژه برای شرکت نورد دنا در حال اجرا می‌باشد.