تهیه و دفاع از طرح امکان سنجی خط تولید لوله و پروفیل

فولاد تجهیز آران


تهیه و دفاع از طرح امکان سنجی خط تولید لوله و پروفیل

صنعت لوله و پروفیل سازي با محصولات متنوع و پركاربرد، گرچه در زمینه نوع محصول تغییر چنداني نداشته، اما در زمینه تكنولوژي تولید، شاهد تغییرات زیادي بوده است و این تغییرات را مي توان در زمینه هاي مختلف از قبیل فرمینگ، جوش ، برش ، تجهیزات تست و ... برشمرد.

این صنعت در كشور ما نیازمند آن است كه در جهت همراه شدن با تحولات علمي دنیا به منظور افزایش توان تكنولوژیك خود، پایگاه هاي علمي مورد نیازش را ایجاد نماید و با آگاهي كامل نسبت به تاریخچه صنعت و سیر تحولات ایجاد شده اقدام به خلق و یا توسعه تكنولوژي مورد نیاز نماید. ناگفته پیداست كه این رشد و توسعه مبتني بر تحقیقات، جمع آوري و پردازش اطلاعات، بررسي و نوآوري علمي مي باشد.

صنعت تولید لوله هاي درزدار براي رسیدن به سطح امروزي راهي طولاني را پیموده است. جوش كوره اي، روش فریتس مون، استفاده از الكتریسیته براي گرم كردن لبه هاي لوله و به هم جوش دادن این لبه ها، استفاده از جریان القایي با فركانس متوسط، استفاده از جریان القایي با فركانس بالا و انتقال آن از طریق تماس به لبه ها و بالاخره استفاده از فركانس بالا و انتقال غیر تماسي با كمك اینداكتور به شكلي كه امروزه در این صنعت مورد استفاده قرار مي گیرد، مسیر تكاملي این صنعت را تشكیل مي دهند.

از همین رو، در این پروژه مطالعه ای دقیق پیرامون امکان سنجی تولید با ظرفیت 15 هزار تن در سال با امکان افزایش به 50 هزار تن در سال، تحلیل بازار و محاسبه دوره بازگشت سرمایه ثابت و در گردش برای صنعت لوله و پروفیل انجام شده است، که مسئولیت کل این پروژه با شرکت فولاد تجهیز آران بوده است.

این پروژه برای شرکت کیان تجارت اکسیر انجام شده است.