خط آنیل بسته ای

شرکت فولاد تجهیز آران در این پروژه از ابتدای امر یعنی یافتن خطوط با مشخصات مورد نظر کارفرما، همکاری خود را آغاز نمود. پس از یافتن خطوط دست دوم با مشخصات مد نظر کارفرما، بازدید و بازرسی از خطوط به منظور اطمینان از کیفیت و امکان به کارگیری مجدد توسط تیم مهندسی شرکت فولاد تجهیز آران انجام پذیرفت. پس از انجام ارزیابی خط مورد نظر انتخاب و مذاکرات قیمتی به منظور خرید آن با فروشنده آغاز گردید. در ادامه نظارت بر فرآیند بازکردن، بسته بندی و حمل خط به ایران توسط فولاد تجهیز آران صورت پذیرفت.


                                                      


پس از حمل خط به ایران نیز، این شرکت در انجام امور مهندسی مربوط به نصب، تهیه نقشه‌ها غیر موجود از مواد مصرفی و مستهلک شونده، جانمایی خط در کارخانه، تهیه لیست مصارف و تجهیزات جانبی مورد نیاز، تهیه لیست و مشخصات فنی اقلام کمبود خط  و ... با کارفرما همکاری نموده و نظارت بر نصب و راه اندازی خط نیز بر عهده این شرکت می‌باشد.

تجهیزات خریداری شده در این پروژه شامل 6 پایه آنیل فول هیدروژن از نوع HICON/H2 ساخت شرکت ابنر اتریش بوده که دارای سه Heating Bell و سه Cooling Bell با ظرفیت سالیانه 100 هزار تن می باشد.